استرداد جهیزیه


اگر طلاق گرفته اید یا قصد دارید جدا شوید و میخواهید جهیزیه ای را که گرفته اید را از خانه شوهر سابق پس بگیرید و نیاز به سوالاتی دارید پیشنهاد می کنیم مقاله استرداد جهیزیه را به صورت کامل بخوانید. در استرداد جهیزیه شما باید شاهد یا یک سیاه از چیزهایی که دارید داشته باشید. اگر هیچکدوم از اینها را نداشته باشید باید یک وکیل بگیرید که این کار را برای شما انجام دهد.

ادامه مطلبمنبع : لینک استرداد جهیزیه