تعرفه تست کرونا در بخش دولتی و خصوصی اعلام شددبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کانتری گفت: در هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت…