سبد معیشت کارگران مشخص شد


سبد معاش خانوار متوسط، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومن نرخ گذاری شد؛ در همین رابطه، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: عدد سبد معاش مورد پذیرفتنِ کارگران، بسیار از این رقم بالاتر است و این سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی بسیار حداقلی است.

سبد معاش خانوار ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومن

 درنشست دیروز کمیته دستمزد، رقم سبد معاش مشخص شد.

در جلسه دیروز (چهارم اسفند) کمیته دستمزد، با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، بالاخره بر سر رقم سبد معاش خانوار – مسئله بند دوم علت ۴۱ قانون کار – اجماع و توافق سه جانبه حاصل شد.

در این جلسه، سبد معاش خانوار متوسط، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومن نرخ گذاری شد و هر سه تیم، پای این رقم بسیار حداقلی را امضا کردند. این عدد به عنوان مبنای مذاکرات مزدی به شورایعالی کار ارجاع خواهد شد.

فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در کمیته دستمزد) در این رابطه می‌گوید: عدد سبد معاش مورد پذیرفتنِ کارگران، بسیار از این رقم بالاتر است و این سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی بسیار حداقلی است.

به گفته وی، به این سبد، بایستی سبد حداقلی حداقلی یا بسیار حداقلی گفت و هدف کارگران از توافق بر سر این عدد، رسیدن به اجماع و توافق با شرکای اجتماعی بوده است.

توفیقی اضافه می‌کند: دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه به دنبال سبد بسیار حداقلی که کمترین میزان قیمت‌های زندگی در سراسر کانتری را مشخص کند، بودیم و بنابراین این سبد، کمینه قیمت‌های زندگی در سراسر کانتری است؛ نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار پارسال به کمیته دستمزد بسیار یاری کردند؛ این کارشناسان با ادله و برهان علمی و آماری استوار کردند که در سال ۹۹ به دلیل افزایش چشمگیز قیمت خوراکی‌های خانوار، سهم خوراکی‌ها در سبد افزایش یافته؛ سهم خوراکی‌ها در سبد معاش سال بعد، ۳۰.۹۶ درصد بود که پارسال این نسبت به ۳۵.۶ درصد رسیده است؛ با در نظر گرفتن این نسبتِ افزایش یافته، سبد معاش ۱۸ درصد کوچکتر محاسبه می‌شود.

او در پایان تاکید می‌کند: برای اینکه به اجماع برسیم و سه‌جانبه‌گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم وگرنه عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومن، به هیچ وجه مطلوب جامعه کارگری نیست و بازهم تاکید می‌کنم، این سبد، سبد حداقلی حداقلی برای رسیدن به اجماع و توافق سه‌جانبه است.

گردآوری: تیم خبر پی اچ پی لرنینگ
phplearning.ir/news
منبع: jamaran.news