مزاحمت های واتساپی با اسکرین شات قابلیت پیگیری دارد


طبق قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در تعریف از مزاحمت بیان نموده است که هرکس به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید به حبس محکوم می گردد بنابراین اگر کسی به وسیله واتس آپ یا دیگر برنامه ها برای شخصی مزاحمتی ایجاد نماید اعم از اینکه حرفی بزند یا نه با توجه به اینکه درخواست استعلام از خط تلفن مربوطه امکانپذیر می باشد و اسکرین شات از پیامها نیز به عنوان دلایل باید ضمیمه شکایت گردند قابل پیگیری و مجازات می باشد.

همچنین اگر فرد مزاحم علاوه بر مزاحمت جرم دیگری مانند توهین و تهدید را هم مرتکب شده باشد تعدد معنوی محسوب شده و به مجازات همه ی جرایم محکوم می گردد.منبع : لینک مزاحمت های واتساپی با اسکرین شات قابلیت پیگیری دارد