پیمانکار مستاجر یا مالک


سلام من نصاب درب اتوماتیکم مهره ماه سال گذشته یه درب نصب کردم برای یه فروشگاه که کل مبلغ با اجرت نصب دو میلیون تومان شد اما تا الان ۵۰۰ بیشتر به من ندادن فروشگاهئ که درب آن را نصب کردم در حال تغییرات بود من پیمانکار اونجا معرفی کرد در کل شخصی اونجا را کرایه کرد این تغییرات اون انجام میداد تمام کارا انجام شد کرکره نصب شد قرار داد مستاجر بهم خورد الان نه پیمانکار پول ما رو میده نه مالک و نه مستاجر ما هم قرار دادی با هیچ کدوم نداریم سوال من اینه میتونیم بریم درب کلا باز کنیم اون ۵۰۰ تومانم به عنوان خسارت باز بست ببریم الان اونجا تعطیل از روز نصب تا الانم درب باز نشده اگر نمبشه باید چه کار کنیم ۷ ما شد خبری نشد

 

با سلام شما بر اساس فاکتوری که صادر کردید برای درب یک دادخواست مطالبه وجه به طرفیت مستأجر پیمانکار و صاحب ملک بدهید و با فاکتور و تعرفه شاهد می توانید رأی بر محکومیت نامبردگان اخذ نمایید و اجرت و مبلغ درب را مطالبه نمایید.منبع : لینک پیمانکار مستاجر یا مالک