چارت پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲۹ مهر در تمام مقاطع تحصیلی


چارت زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در شب سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

چارت پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۹۹/۰۷/۲۹

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی

تایم ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠
آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ – تمامی پایه ها- مشترک  رشته های معماری و فنی و حرفه ای
    
ساعت٨:٣٠ تا٩
طراحی و دوخت لباس بچه گانه   -پایه ۱۱- شاخه  فنی وحرفه ای

تایم ۹تا۹:۳۰
طراحی یک -جلسه ۴ –  پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی  – شاخه کار دانش و فنی حرفه ای  
 
 
تایم ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته اندیشه سازی  – پایه ۱۲ – کار دانش
 
تایم ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری   – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری

         

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش پایه اول

تایم ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش پایه دوم
 
تایم ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   گیم و ریاضی پایه چهارم

تایم ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

تایم ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

تایم ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 علوم تجربی  – مواد و الفبای زندگی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی  – از درون اتم چه خبر  پایه هشتم  

تایم ١۵:٣٠ تا ١۶
 علوم تجربی  –  رفتار اتم با یکدیگر  پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

تایم ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش
 

متوسطه دوم  :

 تایم ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی ۲ –  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی  
   
 تایم ١٧ تا ١٧:٣٠
 زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی  
     
 تایم ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۲  –  پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

 تایم ٢٠تا٢:٢۵
 فیزیک ۲ / خطوط میدان  – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
فیزیک ۳ / درس شتاب  متوسط و لحظه ای   – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف مسیحی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف مسیحی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف مسیحی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
 

شبکه قران ومعارف مسیحی

ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی  چهارم  دبستان
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن  پایه چهارم

ساعت۱۵ احکام۳پایه ۱۲ علوم و معارف مسیحی

ساعت۱۵:۳۰ تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲علوم و معارف مسیحی

ساعت۱۶ علوم و معارف قرآنی۲پایه ۱۱ رشته علوم و معارف مسیحی

ساعت۱۶:۳۰

پیام های آسمانی پایه ۸متوسطه دوره اول

گردآوری: تیم خبر پی اچ پی لرنینگ
phplearning.ir/news
منبع: isna.ir