چارت پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۵ بهمن ۹۹ در تمام مقاطع تحصیلی


چارت پخش برنامه های درسی یکشنبه ۵ بهمن ۹۹ شبکه آموزش و ۴ سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

چارت پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۵ بهمن ۹۹

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
تایم ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
فرم ها در php-رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی – پایه ۱۲   -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
حسابداری صنعتی – پایه ۱۲- رشته حسابداری -شاخه کاردانش

تایم ۹تا۹:۳۰
طراحی و ساخت مبلمان اداری -پایه ۱۱ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای

تایم ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
ایده پردازی لباس اقوام – پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

تایم ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
برش، و دوخت یقه آرشال -پایه۱۱ – رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
گیم و ریاضی پایه اول

تایم ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

تایم ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

تایم ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

تایم ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

تایم ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی-  حجم های هندسی و محاسبه حجم های منشوری پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی-  شکل های هم نهشت پایه هشتم

تایم ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی – چند اتحاد دیگر – تجزیه و کاربردها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

تایم ١۶ تا ١۶:٣٠
پرورشی – برنامه ریزی درسی

متوسطه دوم  

تایم ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی

تایم ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی سه  – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

تایم ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی یک  – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

تایم ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی ۲- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

تایم ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۳-پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف مسیحی.
ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف مسیحی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵روانشناسی  پایه ۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف مسیحی.
ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف  سیما

تایم ۸:۰۰
اخلاق مسیحی ۳ رشته علوم و معارف مسیحی متوسط دوم نظری

تایم ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف مسیحی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰
درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت۱۵
عربی و زبان قران ۳  رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم  نظری

ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه

گردآوری: تیم خبر پی اچ پی لرنینگ
phplearning.ir/news
منبع: khabarino.com