چارت پخش مدرسه تلویزیونی ۱۲ آذر در تمام مقاطع تحصیلی


بر اساس اعلام آموزش و پرورش، چارت پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۱۲ آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد

چارت پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۲ آذر

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی تایم ۷٫۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

تایم ۸  تا ۸٫۳۹ دانش فنی تخصصی پودمان یک  – پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی – شاخه  فنی و حرفه ای
تایم ۸٫۳۰ تا ۹ ارتباط موثر شایستگی فصل دوم  – پایه ۱۰-رشته خدمات – شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش
تایم ۹ تا ۹٫۳۰ طراحی وب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی- پایه ۱۲ – رشته شبکه ونرم افزار -شاخه  فنی و حرفه ای
تایم ۲۰٫۵۰ تا ۲۱٫۱۵ سیستم فن خنک کننده دمای موتور –  پایه ۱۲ –  رشته مکانیک خودرو  – شاخه فنی و حرفه ای
تایم ۲۱٫۱۵ تا ۲۱٫۵۰  انواع سیستم ترمز کاسه ای خودرو -پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

 

دوره ابتدایی

تایم ۱۰٫۳۰ تا ۱۱  گیم و ریاضی   پایه اول
تایم ۱۱ تا ۱۱٫۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه  دوم
تایم ۱۱٫۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش  پایه سوم
تایم ۱۲ تا ۱۲٫۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم
تایم ۱۲٫۳۰ تا ۱۳ گیم و ریاضی  پایه پنجم
تایم ۱۳ تا ۱۳٫۳۰ گیم و ریاضی  پایه ششم
تایم ۱۳٫۳۰ تا ۱۳٫۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

تایم ۱۴٫۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی  – درس ۸  پایه هفتم
تایم ۱۵ تا ۱۵٫۳۰ ادبیات فارسی  – درس ۸ آزادگی پایه هشتم
تایم ۱۵٫۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی  – درس ۸  قسمت اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

تایم ۱۶ تا ۱۶٫۳۰ رشد حرفه ای معلمان –  درس پژوهی

متوسطه دوم

تایم ۱۶٫۳۰ تا ۱۷ شیمی دو –  پایه ۱۱  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
تایم ۱۷ تا ۱۷٫۳۰ شیمی سه   – پایه ۱۲  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
تایم ۱۷٫۳۰ تا ۱۸ شیمی یک   – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
تایم ۲۰ تا ۲۰٫۲۵  ریاضی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
تایم ۲۰٫۲۵ تا ۲۰٫۵۰ ریاضی ۲-پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی  شبکه ۴
تایم ۷٫۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
تایم ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
تایم ۸٫۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .
تایم ۱۰٫۱۵ درس ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف مسیحی.
تایم ۱۰٫۴۵ درس اقتصادپایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف مسیحی.
تایم ۱۱٫۱۵ درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
تایم ۱۱٫۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
تایم ۱۲٫۱۵ درس  فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک.
تایم ۱۲٫۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
تایم ۱۳٫۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران و معارف مسیحی

تایم ۱۱ درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.
تایم ۱۱٫۳۰  درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
تایم ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
تایم ۱۵٫۳۰  دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف مسیحی متوسطه دوم

گردآوری: تیم خبر پی اچ پی لرنینگ
phplearning.ir/news
منبع: khabarino.com